Проект по програма конкурентноспособност.

Фирма ЕЛИТ ТРАК ЕООД спечели проект по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”